Covid-19

Sök gärna information om coronaviruset på 1177.se eller Folkhälsomyndigheten - frågor och svar

Sidan uppdaterades 2022-10-05:

Covid-testning 
Du som har symtom behöver inte längre testa dig för covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt om du är sjuk och har symtom som kan vara Covid-19. 

Personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg provtas fortfarande vid symtom. Tidbokning för detta sker via telefon, 031-722 11 90.

Vaccination
Från och med 1 september 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos inför höst- och vintersäsongen för grupper med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom.

  • Du som är 65 år och äldre samt du som är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från 1 september. Rekommendationen gäller alla som har en ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom så som gravida, personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdom. Läs mer om riskgrupper och se hela listan på Folkhälsomyndighetens webbplats.
    Du som är 80 år och listad hos oss kommer att få en kallelse för vaccination.
    Du som är 65 år och äldre samt du som hör till en riskgrupp är välkommen till valfri vaccinationsmottagning i Västra Götaland
  • Du som är 18-64 år men inte tillhör en riskgrupp rekommenderas fortsättningsvis vaccination med tre doser. Du som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos kan göra det från 1 september. Vaccination sker på valfri vaccinationsmottagning i Västra Götaland. Ugglans Vårdcentral Fredriksdal har bokningsbara tider på 1177.se (välj "Boka tid"). Vi fyller kontinuerligt på med lediga tider. Du kan hitta tider och information om drop-in på andra mottagningar här. Om du inte kan boka via 1177 är du välkommen att kontakta oss per telefon, 031-722 11 90.
  • På Ugglans Vårdcentral Fredriksdal vaccinerar vi med påfyllnadsdoser, dvs dos 3, 4 och 5 (uppdaterat vaccin). Om du vill grundvaccinera dig mot Covid-19, dvs dos 1 och 2, hänvisar vi till övriga vaccinationsmottagningar, se här.

 

Vaccinationsintyg/covidbevis
Via E-hälsomyndighetens hemsida kan du hämta ett Covidbevis, som visar att du vaccinerats mot Covid-19. Vårdcentralen utfärdar inte intyg om genomgången covidinfektion, men du kan läsa om tillfrisknandebevis här.

Covid -  antikroppstest 
Tester görs endast om det finns medicinsk indikation och om läkare ordinerat provtagning för antikroppar.