Covid-19 Landvetter

Sök gärna information om coronaviruset på 1177.se eller Folkhälsomyndigheten - frågor och svar

UPPDATERING 2022-02-18

PROVTAGNING COVID-19

Från den 9 februari sker Covid-19 provtagning endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symptom ska du inte prov ta dig. Läs mer om den nya provtagningsindikationen på 1177.        

 

VACCINATION COVID-19 DOS 4

För 80 år och äldre. Dos 4 ges minst fyra månader efter dos 3. Är du listad på Ugglans vårdcentral kommer du få en kallelse hem i brevlådan när det är dags för din dos. Är du inte listad bokar du tid på 1177.se

VACCINATION COVID-19 DOS 3

För 18 år och äldre rekommenderas dos 3 minst tre månader efter dos 2. Boka tid på 1177.se

Rekommendationen omfattar också alla patientgrupper med immunbrist, men där gäller förkortade tidsintervallet mellan extradosen (dos 3) och påfyllnadsdosen (dos 4). 

VACCINATION COVID-19 DOS 1 och 2

För alla från 12 år. Boka tid på 1177.se