Våra psykologer hjälper dig

Många som söker till en vårdcentral känner av nedstämdhet eller oro. Andra står inför svåra beslut eller befinner sig i en livssituation som leder till psykisk ohälsa. Att få möjlighet att prata med psykolog kan vara en viktig del i att förstå och förändra något i sitt liv.

Psykologerna på Ugglans vårdcentral arbetar med samtalsbehandlingar av korttidskaraktär. Det räcker att du meddelar ditt intresse till vårdcentralen. En av våra psykologer ringer sedan upp dig för att höra hur vi kan hjälpa till. Du behöver inte ha en remiss från läkare.”

Jag vill bli kontaktad av psykolog

Tänk på att inte lämna ut alltför personligt känsliga uppgifter då vi ej kan garantera patientsekretess via e-post. 

(försök summera din situation)
Samtycke för lagring av inskickade data