Våra psykologer hjälper dig

Många som söker till en vårdcentral känner av nedstämdhet eller oro. Andra står inför svåra beslut eller befinner sig i en livssituation som leder till psykisk ohälsa. Att få möjlighet att prata med en psykolog kan vara en viktig del i att förstå och förändra något i sitt liv.

Psykologerna på Ugglans vårdcentral arbetar med samtalsbehandlingar av korttidskaraktär. Det räcker att du meddelar ditt intresse till vårdcentralen. En av våra psykologer ringer sedan upp dig för att höra hur vi kan hjälpa till. Du behöver inte ha en remiss från läkare.

Samtal hos oss kan ske på plats eller via videosamtal. Det finns också möjlighet till internetbaserad självhjälpsbehandling, iKBT. Läs mer här för information om iKBT.

Kontakt

Vill du tala med en psykolog? Kontakta oss på telefon:

031-722 11 90 (Ugglan Fredriksdal)
031-91 90 50 (Meliva Landvetter)